Taekwon-do Academie Taekyon Alverna 
 

Tenets

 1. Hoffelijkheid: Beleefd zijn tegen elkaar, eerlijk zijn, respect tonen voor de leraar en voor mensen die ouder zijn dan jezelf.
 2. Integriteit. In het Taekwon-Do zijn eerlijkheid en oprechtheid heel belangrijk.
 3. Doorzettingsvermogen.
 4. Zelfbeheersing. Dit is heel belangrijk bij Taekwon-Do, zowel binnen als buiten de dojang.
 5. Enorme geestkracht. Een oprechte Taekwon-Do student moet zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid en zich niet laten afschrikken.

Deze doelstellingen zijn de erfenis van generaal Choi Hong Hi. Alle beoefenaars van het hedendaagse Taekwon-Do (Taekwon-doin) zouden deze doelstellingen moeten kennen en respecteren.

De tenets zijn de morele waarden waar Taekwon-Do beoefening op gestoeld is. Alle Taekwon-Doins moeten de regels in acht nemen om verder te komen in de beoefening van het Taekwon-Do en de vorming van het karakter. Taekwon-Do Jungshin bestaan uit Ye Ui, Yom Chi, In Nae, Guk Gi en Baekjool Boolgool.
Beleefdheid, Integriteit, Volhardendheid, Zelfbeheersing, en Onoverwinnelijke geest.


Geboden van Taekwon-Do (Taekwon-Do Jungshin)  

 • Beleefdheid - Ye Ui 
 • Integriteit - Yom Chi 
 • Volhardendheid - In Nae 
 • Zelfbeheersing - Guk Gi
 • Onoverwinnelijke Geest - Baekjul Boolgool


Beleefdheid (Ye Ui)

 • aanmoedigen van de gedachte van wederzijdse concessies 
 • schaamte voor de eigen zonden, verachting voor die van anderen 
 • beleefdheid jegens anderen 
 • toejuichen van het gevoel voor recht en humaniteit 
 • onderscheid makend tussen instructeur en student, oudere en jongere 
 • gedrag volgens etiquette 
 • respecteer andermans bezit 
 • handel zaken af met gevoel voor rechtvaardigheid en oprechtheid 
 • weerhoudendheid ten opzichte van geven en nemen in geval van twijfel


Integriteit (Yom Chi)
In Taekwon-Do bedoelt men met integriteit het beoordelingsvermogen van goed en slecht, het geweten, en het schuldgevoel in het geval van foutieve handelingen.

Voorbeelden van het gebrek aan integriteit zijn:

 • Een instructeur die zichzelf en zijn kunst verkeerd presenteert door een gebrek aan kennis of apathie. 
 • De leerling die zichzelf te kijk zet door het "maken" van gebroken materiaal voor demonstraties. 
 • Een instructeur die zijn beperkte techniek camoufleert met luxe trainingsgelegenheden en valse vleierij richting zijn studenten. 
 • Het vragen om graduatie aan een instructeur, of het trachten het te kopen. 
 • Het behalen van graduatie voor ego-strelende doeleinden of het gevoel van macht. 
 • Een instructeur die zijn kunst onderwijst en toejuicht voor materialistische doeleinden. 
 • Niet kunnen voldoen aan de daden die de woorden voorspiegelen. 
 • Schaamte voor het vragen van advies aan ondergeschikten, jongeren of lager gegradueerden.


Volhardendheid (In Nae)
Een oud oosters gezegde stelt:"Geduld leid tot deugd en verdienste.", "Men kan een vredig huis bouwen door 100 maal geduldig te zijn." Zeer zeker zijn geluk en voortvarendheid de verdiensten van een geduldig persoon. Om iets te bereiken, zij het een hogere graad of de perfectionering van een techniek, zal men doelen moeten stellen, die continue worden nagestreefd. Robert Bruce leerde zijn les in volhoudendheid en vastberadenheid van de hardnekkige inspanningen van een kleine spin, Het was de volhoudendheid en vastberadenheid die hem uiteindelijk leidde tot de bevrijding van Schotland in de 14e eeuw. Eén van de belangrijkste geheimen in het worden van een groot en gerespecteerd Taekwon-Doin is het overwinnen van elke moeilijkheid door volhoudendheid. Confucius zei:"Iemand die ongeduldig is in triviale zaken, zal zelden succesvol zijn in zaken van groot belang."


Zelfbeheersing (Guk Gi)
Zelfbeheersing is van uiterste belang, zowel binnen als buiten de dojang, zowel in het vrije sparring als in persoonlijke affaires. Een verlies van controle in het vrije sparring kan resulteren in nare gevallen, voor beide Taekwon-Doins. Een onvermogen om te leven en werken binnen men's capaciteiten of omgeving is ook toe te schrijven aan een gebrek van zelfbeheersing. Volgens Lao-Tzu: "Sterker is diegene die wint van zichzelf, dan die van een ander."


Onoverwinnelijke Geest (Baekjool Boolgool)
"Hier rusten 300 mensen, die hun taak volbrachten.", een simpel gezegde voor een van de grootste voorbeelden van moed omwille de mensheid. Alhoewel zij de overwelmende legers van Xerxes troffen, liet Leonidas en zijn 300 Spartanen de mensheid zien wat een onoverwinnelijke ziel inhoud bij de slag om Thermopylae. Een serieuze Taekwon-Doin zal ten allen tijde eerlijk en bescheiden zijn. Wanneer hij geconfronteerd wordt met onrecht, zal hij actie ondernemen zonder angst of twijfel, met onoverwinnelijke ziel, ongeacht wie en met hoeveel zijn tegenstanders zijn. Confucius verklaarde: "Het is een daad van lafheid wanneer men faalt om op te staan tegen onrecht." De geschiedenis heeft ons geleerd dat diegenen die hun doelen eerlijk en vastberaden nastreefden met het gevoel van onoverwinnelijkheid, nooit hebben gefaald in het bereiken van hun doelen

Taekwon-Doins dienen een poging te wagen om de volgende elementen van beleefdheid uit te oefenen. Zodoende zal men zijn/haar nobele karakter kunnen opbouwen en tegelijkertijd de training te volgen op een ordentelijke wijze.