Taekwon-do Academie Taekyon Alverna 
 

Wat kost het?Contributie

Half jaar

Reductie

Jaar

Reductie

Jeugd (8 t/m 11 jaar)

€ 90,=

€ 77,=

€ 170,=

€ 145,=

Junioren (12 t/m 15 jaar)

€ 108,=

€ 92,=

€ 206,=

€ 175,=

Senioren (vanaf 16 jaar)

€ 123,=

€ 105,=

€ 236,=

€ 201,=

Senior dangraad inclusief statuscard en bondsbijdrage

€ 168,=

€ 150,=

€ 281,=

€ 246,=


Voor leden met twee of meer leden uit hetzelfde gezin geldt een reductietarief van 15% op het contributiebedrag.

Naast de contributie is er ook een bondsbijdrage verschuldigd tbv de ITF Royal Dutch, deze zijn niet verwerkt in bovenstaande contributiebedragen, muv de dangraadhouders.

  • Jaarlijkse bijdrage ITF Royal Dutch (geldt voor ieder lid, ongeacht de leeftijd)  € 25,=
  • Jaarlijkse bijdrage ITF Royal Dutch t.b.v. kub card ITF Royal Dutch van € 4,= (Kupgraadhouders)
  • Jaarlijkse bijdrage ITF Royal Dutch t.b.v. statuscard ITF Royal Dutch van € 20,=  (Dangraadhouders)

Voor leden die in overleg met het bestuur tijdelijk gebruik willen maken van ons donatuurslidmaatschap (studie, tijdelijke stage, etc.) is hiervoor de volgende mogelijkheid:

  • Dangraadhouders: € 100,= (lidmaatschap vereniging, bijdrage ITF Royal Dutch en statuscard ITF)
  • Kupgraadhouders: € 80,= (lidmaatschap vereniging, bijdrage ITF Royal Dutch en kupcard ITF)

Besluit men weer volledig te komen trainen, wordt het betaalde bedrag verrekend met de contributie.

Verdere bijkomende kosten zijn: wit trainingspak (ITF dobok) en eventueel tok- voet- en hand-beschermingsmateriaal (equipment). Deze materialen zijn via de vereniging te bestellen. Bestellingen kunnen bij Ben Hendriks opgegeven worden.

  • Bij beëindiging in de loop van het jaar blijft  desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Dit geldt zowel voor de jaarlijkse bijdrage van Taekyon Alverna als ITF royal Dutch.

Deelname aan lessen, activiteiten, evenementen en toernooien gebeurd op eigen risico.