Taekwon-do Academie Taekyon Alverna 
 

Goed nieuws!

Er mag weer binnen gesport worden!

Natuurlijk gelden hiervoor wel een aantal spelregels


Voor de Gemeente Wijchen:

Versie 4.0 datum 08-06-2021 

Hygiëne- en gebruiksregels gemeentelijke gym- en sportzalen in verband met de coronamaatregelen 

In dit document leest u waar u als huurder van een van de gemeentelijke gymzalen verantwoordelijk voor bent, waar uw vereniging/organisatie zich aan moet houden en wat de gemeente heeft gedaan om er voor te zorgen dat de gemeentelijke gymzalen verantwoord open kunnen. Dit document is gewijzigd na aanleiding van versoepelingen van o.a. de binnensport onder voorwaarden per 5 juni 2021. In het rood de wijzigingen ten opzichte van versie 3.0. 

Algemene richtlijnen van het Kabinet en de RIVM: 

Deze richtlijnen zijn maatgevend:

 • Maximaal 50 personen binnen (inclusief instructeur). 
 • Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan. Wel moeten kinderen ouder dan 12 jaar 1,5 meter afstand houden tot hun begeleider. 
 • Wedstrijden zijn toegestaan, onderling en wedstrijden tegen andere clubs. 
 • Bij volwassenen (vanaf 18 jaar); binnen sporten met maximaal 50 personen in groepsverband is toegestaan. Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Dit is exclusief personeel. 
 • Onderlinge wedstrijden bij volwassenen (vanaf 18 jaar) is alleen toegestaan tussen sporters van dezelfde club. 
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Zowel bij jeugd als bij volwassenen. 
 • Kleedkamers en douches zijn open
 • Een nauwkeurige gezondheidscheck (vooraf) én reservering (registratie) bij een maximum aantal van 50 bezoekers (inclusief personeel/kader/sporters); 
 • Goede opvolging van hygiënische maatregelen voor iedereen; 
 • De afstandsbeperking geldt niet in de ondersteuning van een gehandicapt persoon of vanwege veiligheid. Zo mogen trainers wel hulp verlenen ter noodzakelijke ondersteuning (vanwege de veiligheid) van uitoefening van de sport, mits het contact van korte duur is.
 • Binnen moeten personen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen. Tijdens het sporten mag het mondkapje af.
  De gemeente Wijchen heeft een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke gymzalen verantwoord open kunnen. Dit is wat we hiervoor hebben gedaan: 
 • Alle gemeentelijke gym- en sportzalen voldoen aan de normen voor ventilatie van de NOC*NSF voor binnensportaccommodaties;
 • Bij de entree van de accommodatie hangen dispensers met desinfectiemiddelen;  We hebben waar mogelijk looprouters ingericht; 
 • In elke berging van sportmateriaal in een zaal hebben we een spuitfles met desinfectiemiddel en doekjes beschikbaar gesteld;

  Regels voor verantwoord gebruik gym- en sportzaal 
  Aan de hand van de richtlijnen van de RIVM en de handreiking van de VSG hebben we een aantal regels opgesteld voor verantwoord gebruik van de gym- en sportzaal. 
 • Ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen blijven buiten wachten.
 • Uitgangspunt is om kruisingen in bezoekersstromen zoveel mogelijk te voorkomen en als het toch niet anders kan, te reguleren; 
 • Sporters mogen niet voor de gereserveerde tijd de gymzaal in. Trainer/begeleider uiteraard wel wanneer er opgebouwd moet worden. 
 • Er worden separate afspraken gemaakt met huurders die direct na elkaar een gymzaal huren; 
 • EHBO-ruimten en AED zijn te allen tijde beschikbaar en toegankelijk; 
 • Niet strikt noodzakelijke ruimten zijn afgesloten, herkenbaar aan de stickers; 
 • Sporters en medewerkers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar de toilet te gaan;
 • Toiletbezoek is toegestaan, maar dient tot een minimum te worden beperkt; 
 • Bij binnenkomst van de accommodatie moeten leerlingen, sporters, trainers en coaches voor én na de les hun handen desinfecteren; 
 • Gebruikte materialen worden na elke les schoongemaakt, hiervoor zijn een spuitfles en doekjes beschikbaar in de bergingen; 
 • Deurklinken worden na de huur door gebruiker schoongemaakt. U kunt hiervoor de spuifles en doekjes uit de kleedkamer of bergingen gebruiken; 
 • Materialen mogen niet rondslingeren. Ze worden schoongemaakt en opgeborgen; 
 • Bij niet of onvoldoende naleving van de afspraken zal dit gemeld moeten worden bij de gemeente. Wij nemen dan passende maatregelen. 
  Verantwoordelijkheden huurders/gebruikers 
  Hieronder vindt u de verantwoordelijkheden van u als huurder/gebruiker van een gymen/of sportzaal:
 • Trainer/begeleider draagt zorg dat de regels zoals hierboven worden nageleefd; 
 • Scholen/sportverenigingen/sportaanbieders dragen er zelf zorg voor dat de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd; 
 • Trainer/begeleider zorgt dat sport- en spelmaterialen die tijdens de les zijn gebruikt, schoongemaakt worden; 
 • Scholen/sportvereniging/sportaanbieders zijn bekend met de identiteit van de sporters van diverse teams en houdt hierover een registratie bij. Het advies is om deze gegevens 4 weken te bewaren in verband met mogelijk contactonderzoek; 
 • Voorafgaand aan een training wordt een gezondheidscheck gedaan; 
 • Sportaanbieders die gebruik maken van de accommodatie worden geacht op de hoogte te zijn van het generieke sportprotocol verantwoord sporten en de sport specifieke protocollen die voor hun sport gelden en deze ook toe te passen.
 • Er is één aanspreekpunt per huurder/gebruiker. Aanspreekpunt is bekent bij de gemeente.