Taekwon-do Academie Taekyon Alverna 
 

Hwa-Rang


Hwa-Rang is vernoemd naar de Hwarang jongerenbeweging, die ontstond in de vroege 7e eeuw. De Hwarang waren een elite groep van jonge mannen ten tijde van de Silla dynastie die duurde tot de 10e eeuw. Het waren educatieve instellingen alsmede sociale groeperingen waar leden bijeen kwamen om te studeren. In eerste instantie studie van zowel boeddhistische en Taoïstische kunst en cultuur, maar later ontwikkelden deze groepen zich steeds meer tot militaire organisaties in een tijd waar het Silla hof streed om de vereniging van de Drie Koninkrijken.


De Hwarang richtten hun leven in volgende de Vijf geboden voor een seculier leven, de Se-sok O-gye. Het was de boeddhistische monnik Won Gwang wie deze regels had opgesteld. Ze luiden als volgt: 


• Loyaliteit aan de koning
• Zorg voor de ouders
• Vertrouw gelijken
• Verdedig je tegen vijanden met moed
• Neem niet iemands leven zinloos
• Deze regels worden ook nu nog in veel oosterse krijgskunsten toegepast.

De tul telt 29 bewegingen, die verwijzen naar de 29ste Infanterie divisie, van waaruit het Taekwondo zich verder ontwikkelde.

Vereist voor 2e Kub, rode band